Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Libina

Návštěv :
Celkem : 13978
Týden : 28
Dnes : 3

 

Z historie libinské knihovny

 

Všechny informace jsou čerpány z kronik obce Libina nebo Komentářů a statistik knihovny.

 

 

Knihovna byla zřízena rozhodnutím tehdejšího Národního výboru a to ke dni 1.10.1946.

Rozmach nastal v padesátých letech. V roce 1953 se knihovna rozrostla na 1670 svazků a po více než roční přestávce byla znovu otevřena  1.10.1953.

Z řad občanů, hlavně starších, je  vznášen na MNV požadavek, aby byla v obci zřízena čítárna.

 Na podzim roku 1960 došlo k novému přemístění Místní lidové knihovny a to do místností Kulturního klubu. Tyto ne zcela vyhovovaly a proto po zvážení ve školské a kulturní komisi byla knihovna přemístěna zpět na MNV,

do vymalovaných místností a s vybavením nového nábytku.

V roce 1962 má knihovna má celkem 3 392 svazků 11534 výpůjček,

 404 čtenářů z toho 286 čtenářů do 15 let.

 Za rok byly uspořádány 3 besedy pro dospělé

 a 8 pro mládež v rámci krásné literatury a 8 výstav.

 

Knihovna 1963

 

OBRÁZEK : knihovna_1963.jpg

 

1963-1964

3750 svazků, 13121 výpůjček 483 čtenářů, vedoucí byla paní  Hekšová Jitka,

 knihovna byla vybavena novým nábytkem, záclonami.

 

1965

Svazků 3975, výpůjček 1047,

 Dolní Libina s. Kuba čtenářů 701 a výpůjček 1831.

 

1966

Výpůjček 17167, 560 čtenářů a 4644 svazků

Dolní Libina 1173 svazků,

169 čtenářů a 1406 výpůjček.

 

1967

5515 svazků, počet výpůjček viz 1966, i počet čtenářů

Dolní Libina 1214 svazků, 169 čtenářů, 1510 svazků.

Obědné 968 svazků, 98 čtenářů, 1210 výpůjček.

 

1968

Zahájena středisková funkce knihovny, zpracování KF okolních knihoven v obcích Dolní Libina, Obědné, Hrabišín, Mladoňov, Oskava, Václavov, Nedvězí, Bedřichov, Mostkov a Třemešek.

 

1970

Nastoupila vedoucí Zdeňka Chudobová.

 

1971

Středisková lidová knihovna v Libině má pobočku v Dolní Libině, Obědném, Hrabišíně, Oskavě, Bedřichově, Mostkově a Třemešku. Je umístěna ve čtyřech místnostech v 1. poschodí Centrály. Na vkusné a účelné vybavení místností přispěl MNV mimorozpočtovou částkou ve výši 5000 Kč.  Pro čtenářskou obec je knihovna otevřena tři dny v týdny  a to v pondělí vždy od 11 do 17, v úterý a pátek od 11 do 16 hodin. Z celkového počtu 10013 svazků klasické, společenskopolitické, přírodovědné, zemědělské, technické nebo jiné naučné literatury si může i velmi náročný čtenář vybrat knihy podle své potřeby. Přírůstek v roce 1971:  949 svazků, výpůjčky 14655.

Počet čtenářů 421. Vedoucí s. Zdeňka Chudobová. Za vzorné plnění svého poslání byla knihovna odměněna čestným uznáním a částkou 2000Kčs na zakoupení nových knih od školské a kulturní komise při KNV v Ostravě.

 

1972

Celkem fond 11269 svazků,  přírůstek 1283 svazků.

 

1973

914 nových svazků za 22617 Kč, 15224 výpůjček, 385 čtenářů, 34  odebíraných časopisů.

Středisková knihovna má v metodické péči 9 knihoven při pěti Národních výborech a zpracovává pro ně knižní fond.

 

        1979                                                           1979

OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-1.jpg

 OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-2.jpg

 

          1979                                                        1979

OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-4.jpgOBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-5.jpg

 

          1979                                                                               1979

OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-4.jpgOBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-6.jpg

 

            1979                                                   1979

OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-7.jpg

OBRÁZEK : knihovna_centrala_1979-8.jpg

 

1980

Výpůjčky 25 092, 594 čtenářů

 

1981

30795 výpůjček,  787 čtenářů, 1157 nových svazků a 53 odebíraných časopisů

 

1987

K velkým úkolům roku 1987 patřilo přestěhování střediskové knihovny do adaptovaných prostor. Knihovna získala pěkné prostředí, a hlavně dostatek místa. Návštěvníkům se zde velmi líbí, problémy budou ovšem s vytápěním takto velkých místností. V knihovně budou jen dvoje akumulační kamna v půjčovních prostorách a v kanceláři žádné.  Stávající si vezme zpět SKpv roce 1988. Ćili pro zimu 1988/89 nastanou problémy s vytápěním. Z části byla vybavena knihovna novým inventářem, starší inventář byl vhodně upraven, aby bylo esteticky sladěno prostředí knihovny a funkčně vyhovovalo potřebám. V souladu s tím to byly vybaveny i pobočky Oskava, Bedřichov, Mladoňov a Třemešek regály ze střediskové knihovny. Zajištěno bylo i vymalování poboček Horní a Dolní Libina  a Obědné. Zůstává ještě vyřešit vytápění střediskové knihovny.

 

Knihovna na Centrále 1987

OBRÁZEK : knihovna_1987.jpg                                                                                                                            

1990

Knihovna v Obědném  pracovala do 14.8.1990, potom byla vystěhována předsedou MNV  v Libině. Náhradou jí byly nabídnuty naprosto nevyhovující prostory, kde nebylo možno ani knihovnu zabezpečit mimo půjčovní hodiny, v místnosti nebyla ani elektřina. Zatím otázka není vyřešena, Veškeré vybavení je uskladněno v SK Libina  a MK Horní Libina. Knižní fond byl částečně opraven a rozvezen na ostatní knihovny střediska.

 

1991

MK Bedřichov od 1.10.1991 nepracuje po dohodě s OÚ Oskava. Občané a čtenáři navštěvují knihovnu v Oskavě, kde se rozšířila půjčovní doba o 2 hodiny tak, aby měli vyhovující autobusové spojení. Knihovní fond a vybavení knihovny bylo převedeno do MK Oskava.

MK Oskava byla v dubnu 1991 přestěhována do větších prostor v budově kina.

 

1992

MK Mladoňov – knihovna 1/2 roku uzavřena, OÚ Oskava navrhl zrušení MK.

MK Obědné - zrušena.

 

1993

MK Dolní Libina přestěhována byla knihovna přestěhována z hasičské zbrojnice do  budovy MŠ - 1. patro.

MK Mladoňov - ukončení činnosti.

1994

MK Třemešek v září žádost OÚ Oskava ke zrušení knihovny.

MK Libina v srpnu rozhodla Rada OÚ Libina o přestěhování střediskové knihovny. V prosinci 1994 došlo k přestěhování střediskové knihovny do prostor patřících obci. Knihovna byla uzavřena od 12.12.1994.

1995

MK Libina 18. ledna 1995 zahájen půjčovní provoz v nových prostorách – Langerova vila, Libina 521. Knihovna umístěna v centru obce, dá se říci, že v nejlepší budově patřící OÚ, v přízemí, v pěti místnostech. Rozloha knihovny je v m2 přibližně stejná jako ve starých prostorách, jen s tím rozdílem, že ve staré knihovně sloužila půjčovnímu provozu jedna velká místnost, kdežto v nové knihovně jsou půjčovny ve třech místnostech.

Středisková knihovna Libina má 4 pobočky – MK Horní Libina, Dolní Libina, Hrabišín, Oskava. Knihovny Bedřichov, Nemrlov, Mostkov a Třemešek byly zrušeny.

 

1997

K 1.6.1997 došlo k transformaci knihoven v okrese Šumperk. Knihovny byly převedeny pod obce. Středisková funkce knihovny Libina byla ale zachována a pro knihovnu Oskava a Hrabišín nadále zpracovává knihovní fond a zajišťuje výměnné soubory.

 

1999

MK Libina - knihovna získala prostřednictvím grantu MK ČR 80 000,- na nákup počítačů:knihovna byla napojena na internet prostřednictvím komutované linky. Zakoupen byl pro knihovnu elektronický knihovnický systém KPsys a zahájeno zpracování dat knižní fondu Libina do PC.

MK Hrabišín ukončila činnosti ve středisku Libina a byla začleněna do střediska Šumperk.

 

 

2004

žádost o připojení knihovny k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci programu Veřejné informační služby knihoven(VISK3)

 

2005

Dlouhodobá nemoc vedoucí knihovny  Zdeny Petrové, regionální funkce zajištěny ze strany MěK Šumperk.

 

2006

V únoru 2006 nastoupil do MK Libina nový vedoucí knihovny – Bc. Jiří Čížek.

 

2007

          MK Horní Libina - 1.12.2007 ukončení činnosti.

MK Dolní Libině  - v prosinci 2007 připojení k internetu.

MK Libina - ukončení regionální funkce k 31.12.2007.

27. 11. 2007 je v Libině zakoupen nový katalogizační program Kpwin SQL - licenční přístup k programu na serveru v Městské knihovně v Šumperku.

V roce 2007 bylo dokončeno vkládání knižního fondu do PC, společně s tím byly upřesněny lokace knih v Horní Libině, Dolní Libině a Oskavě (HL, DL, OS), knižní fond v Libině byl svázán s čárovým kódem.

 

2008

MK Oskava 1.1.2008 ukončila MK Libina regionální pomoc knihovně Oskava, která byla začleněna pod Městskou knihovnu Šumperk.

MěK Šumperk byl z důvodu ukončení regionální funkce v Libině převeden výměnný knižní fond - VFL, který byl zakoupený ze státní dotace. Celkem 469 svazků. Současně i knižní fond MK Oskava – 5149 svazků.

MK Libina – od 1.1.2008 byla zrušena místnost                                

kanceláře a skladu knihovny. Byla zde vytvořena

 společenská místnost, kterou využívá Klub seniorů

 a knihovna pro účely společenských akcí.

 

Malování v MK Libina a Dolní Libina.

 

Klub seniorů 2008

 

OBRÁZEK : klub_senioru_2008.jpg

2010

VU3V - Virtuální universita 3. věku: zahájení v říjnu 201

 při Klubu seniorů v MK Libina. Knihovna zajišťuje pro VU3V tisk a vázání přednášek a promítací techniku.

 

2011

V roce 2011 Místní knihovna v Libině získala Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v Krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 olomouckého kraje.

Olomoucký kraj věnoval finanční ocenění Obci Libina za nejlepší knihovnu v olomouckém kraji ve výši 50 000 Kč.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků  udělil u příležitosti předání ceny Knihovna roku 2011 čestné uznání za mimořádné komunitní aktivity a služby seniorům v obci Místní knihovně v Libině. (předání 4.10.2011 v NK v Praze).

V knihovně bylo umístěno akvárium o obsahu 360 litrů.

 

Langrova vila 2012

 

OBRÁZEK : knihovna_2012.jpg                                                                                                             

2012

MK Libina, Dolní Libina: revize knihovního fondu.

Prezentace knihovny a VU3V na  celostátní knihovnické konferenci

 Kniha ve 21. století  ve Slezské univerzitě v Opavě 15.2.2012.

Prezentace knihovny a VU3V na  poradě  profesionálních knihovníků Olomouckého  kraje v Olomouci 9.5.2012.


2013

Knihovnický program KPwin SQL ukončen, přechod do databáze knihovnického programu Verbis (pod MěK Šumperk).

Prezentace knihovny a VU3V na celostátním semináři seniorů pořádaném SKIP v Šumperku 5.6.2013.

 

2014

1. ročník celostátní akce Noc s Andersenem, vysazení stromu Pohádkovník na zahradě knihovny.

Zpracování Projektu interiéru knihovny Ing. L. Doležalovou.

Zpracován byl také  projekt Stavební úpravy objektu knihovny č.p. 521 a hospodářského objektu č.p. 658 v Libině

Projekční kanceláří Skoumal/Heřmanský ze Šumperka

 

2015

Rozšíření půjčovní doby – sobotní provoz (9-11 hod.)