Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Libina

Návštěv :
Celkem : 13977
Týden : 27
Dnes : 2

Místní knihovna Libina je organizační složkou obce Libina a sídlí

v přízemí Langerovy vily.

 

OBRÁZEK : kopie_-_zahr._.jpg

 

 

Zřizovatel knihovny: Obec Libina. Informace o obci najdete na webových stránkách http://www.libina.cz/.

 

Registrace knihovny: registrační číslo 1138- MK ČR.

Do roku 2007 vykonávala Místní knihovna Libina regionální funkci pro knihovny Dolní Libina, Horní Libina a Oskava.

Od 1.1.2008 zajištuje knihovna Libina knihovnické služby pouze pro knihovnu v Dolní Libině.

Knihovna v Horní Libině byla zrušena – viz. usnesení z 25. schůze Rady obce Libina ze dne 5.12.2007 - 25.15.2.

( Rada obce schvaluje zrušení pobočky místní knihovny v Horní Libině a to s účinností od 1.1.2008.)

Knihovnické služby pro Místní knihovnu Oskava zajišťuje od roku 2008 Městská knihovna Šumperk.

 Zřizovací listina

Knihovní řád 2018

Dokumentace:

 

 OBRÁZEK : alena_a_starosta.jpg

     

 

Ke dni 31.12.2017 ukončila svoji činnost v knihovně paní A.H.

Za dlouholetou práci a zaučení jí moc děkuji a za knihovnu i za sebe jí přeji mnoho štěstí a zdraví do dalších dlouhých let života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2007 byla zrušena knihovna v Horní Libině.

Za dlouholetou práci knihovnice v Horní Libině děkujeme paní B.S. a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Za čtenáře a  knihovnu děkují knihovnice.

 

 

 Místní knihovna Oskava:

 1.1.2008 ukončila MK Libina regionální pomoc knihovně v Oskavě , která byla začleněna pod Městskou knihovnu Šumperk. Knihovnici p. L. J. děkujeme za hezkou spolupráci.

 

 

 Klub důchodců:

od 1.1.2008 je v budově Langerovy vily umístěn Klub seniorů, kde se jeho členové schází každé úterý. Knihovna navázala s klubem dobrou spolupráci a získala z řad seniorů i nové čtenáře.

 

 

 

 Knihovna Libina :

V červnu 2008 se uskutečnilo malování a následovala i úprava interiéru v knihovně. Děkujeme všem za pomoc

při úklidu.

 

Knihovna po vymalování a úpravě:

 

čítárna oddělení naučné literatury:

půjčovna pro dospělé:

veřejný internet:

 

Knihovna v Dolní Libině:

V listopadu 2008 se opět malovalo, tentokráte v Dolní Libině. Bylo pořízeno nové osvětlení a linoleum. Knihovna má nyní hezké prostředí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této úpravě.

 

úklid:

 

 

po úklidu: