Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Libina

Návštěv :
Celkem : 13978
Týden : 28
Dnes : 3
Národní knihovna ČR( www.nkp.cz )
Městská knihovna Šumperk( www.knihovnaspk.cz )
Vědecká knihovna v Olomouci ( www.vkol.cz )
Caslin - Souborný katalog ČR( www.caslin.cz )
Knihovny v České republice( www.knihovny.net )
Spisovatelé ( www.spisovatele.cz )
Literární doupě ( ld.johanesville.net )
ctesyrad ( www.ctesyrad.cz )
Dětské stránky( alik.idnes.cz/ )
facebook( www.facebook.com )
knihovny.cz( archiv.knihovny.cz )
Ústav územního rozvoje( www.uur.cz/default.asp?ID=13 )
Knihovna Centra Aletti( aletti.upol.cz/cgi-bin/tinweb/tw )
Národní pedagogická knihovna Komenského( katalog.npmk.cz )
Bibliografie Historického ústavu AV ČR( biblio.hiu.cas.cz )
Ústav pro soudobé dějiny-katalogy a databáze( www.usd.cas.cz/knihovna/ )
Historický ústav Slovenskej akadémie vied( www.history.sav.sk/index.php?id=kniznica )
Bibliografie Divadelního ústavu( www.idu.cz/cs/bibliograficke-oddeleni )
Geografická bibliografie-Geobibline( geobibline.cz/cs )
Česká geologická služba-katalog( www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna )
Národní lékařská knihovna-medvik( www.medvik.cz/bmc/ )
Slovenská lékařská knihovna -Bibliografia medica ( nlk.cz/2016/10/bibliographia-medica-slovac )
Národní centrum ošetřovatelství ( www.nconzo.cz/web/guest/knihovna;jsessionid )
Ústav pro českou literaturu-bibliografie( www.ucl.cas.cz/cs/knihovna/elektronicky-kat )
Národní filmový archív( nfa.cz/cz/knihovna/on-line-katalog/ )
Bibliografie české lingvistiky( bibliografie.ujc.cas.cz )
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí( praha.vupsv.cz/webisnt/cicsonew.htm )
Zemědělská a potravinářská knihovna( www.uzpi.cz/1clk_zpk.htm )
Policejní akademie-katalog knihovny( kni.polac.cz )
Ministerstvo životního prostředí-databáze knihovny( www.mzp.cz/__C125717D0051E49E.nsf/$pid/MZPE )
Databáze článků slovenské národní knihovny( chamo.kis3g.sk/search/advanced?theme=snk )
Židovské muzeum katalog( collections.jewishmuseum.cz )
České přírodovědné bibliotéky( biblioteka.cz/ )
Národní geovědní bibliografie( geolib.geology.cz/cgi-bin/gw?ST=00&SID=000D )
Vysokoškolské kvalifikační práce( www.theses.cz )
Vysokoškolské kvalifikační práce( is.cuni.cz/webapps/zzp/search )
Souborné katalogy, portály( )
Centrální portál knihoven( www.knihovny.cz )
Jednotná informační brána( info.jib.cz )
Akademie věd( www.lib.cas.cz/online-katalogy/ )
Masarykova univerzita( aleph.muni.cz/F )
Městské knihovny( www.skat.cz )
Jiné odkazy( )
Zpracované dotazy( www.ptejteseknihovny.cz )
Svaz českých knihkupců a nakladatelů( www.sckn.cz )
Znaky měst a obcí( www.heraldicka-spol.net/ )
Staré mapy( oldmaps.geolab.cz )
Klasická studia( www.clavmon.cz )
Česká elektronická knihovna-plnotextová databáze ( www.ceska-poezie.cz/cek/ )
Databáze knih( www.databazeknih.cz )